pedra-bonita

Rio – Pedra Bonita
.

pedra-da-gavea

Rio – Pedra da Gávea
.